CHIA SEEDS

IMG_8202

Today I want to talk about a food I consider it indispensable in my diet. Since I stopped eating animals, and after becoming a mom, I pay much more attention to the properties of the food and thanks to this curiosity I discovered  chia seeds  of excellent nutritional value!
I use them often in the kitchen, but mainly at breakfast and before workouts since they constitute an excellent source of energy, protein and minerals, not giving sensation of heaviness. In addition, this food helps to increase lean body mass.

Properties:
– carbohydrates
– proteins
– lipids
– Soluble and insoluble fiber
– 18 amino acids that the human body is unable to synthesize, and for this to be introduced through feed
– low glycemic index
– Omega 3 fatty acids (lowering bad cholesterol and increase the good, fight inflammation and are major constituents of cell membranes, especially nerve). These seeds are the most valuable natural source of Omega 3 in the plant kingdom.
– antioxidants that fight free radicals and slow down the aging (ORAC * = 8.200 x 100 g)
– minerals: potassium, magnesium, calcium and iron
– oligominerals: manganese, zinc, phosphorus

* ORAC – unit of measurement of antioxidant capacity

Oggi vorrei parlarvi di un alimento che da un po’ di tempo considero indispensabile nella mia dieta. Da quando ho smesso di mangiare gli animali e dopo essere diventata mamma,  presto molta più attenzione alle proprietà degli alimenti e grazie a questa curiosità ho scoperto i semi di chia dai valori nutrizionali eccellenti!
Li uso spesso in cucina, ma principalmente a colazione e prima degli allenamenti dato che costituiscono un’ottima fonte di energia, proteine e sali minerali, non dando nessuna sensazione di pesantezza.  Inoltre questo alimento aiuta ad aumentare la massa magra.

Proprietà:
– carboidrati
– proteine
– lipidi
– fibre solubili e insolubili
– 18 aminoacidi che il corpo umano non è in grado di sintetizzare e proprio per questo devono essere introdotti attraverso alimentazione
– basso indice glicemico
– acidi grassi Omega 3 (abbassano il colesterolo cattivo e aumentano quello buono, combattono le infiammazioni e sono costituenti principali delle mebrane cellulari, soprattutto quelle nervose). Questi semi sono la fonte naturale più pregiata di Omega 3 nel regno vegetale.
– antiossidanti che combattono i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento (ORAC* = 8.200 x 100 g)
– minerali: potassio, magnesio, calcio e ferro
– oligominerali: manganese, zinco, fosforo

 *ORAC – unità di misura della capacità antiossidante

Dziś chcę opowiedzieć o nasionkach, które od pewnego czasu uważam za niezbędne w mojej diecie. Od kiedy przestałam jeść zwierzęta, i od kiedy zostalam mama, zaczelam zwracac więcej uwagi na właściwości żywności i z powodu tej ciekawości odkryłam nasiona chia, ktorych wartości odżywcze sa doskonałe!
Używam je często w kuchni, ale przede wszystkim na śniadanie i przed treningiem, ponieważ stanowią doskonałe źródło energii, białka i składników mineralnych, nie dając żadnego uczucia ciężkości. Dodatkowo te nasionka pomagaja w zwiększeniu chudej masy ciała.

Wlasciwosci:
węglowodany
białko
 lipidy
błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny
18 aminokwasów, które organizm ludzki nie jest w stanie syntetyzować, i dlatego musza byc wprowadzano do organizmu w postac jedzenia 
  niiski poziom glikemiczny
kwasy tłuszczowe Omega 3 (obniżja zły cholesterol i zwiększają ten dobry, zwalczaja stany zapalne i są głównymi komponentami  błon komórkowych, szczególnie nerwów)​​. Nasiona te najcenniejszym naturalnym źródłem Omega 3 w królestwie roślin.
antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki i spowalniają proces starzenia (ORAC * = 8,200 x 100 g)
minerały: potas, magnez, wapń i żelazo
oligominerały: mangan, cynk, fosfor

  * ORAC jednostka miary zdolności antyoksydacyjnej

3 thoughts on “CHIA SEEDS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s